Бидний үйлчилгээ

Манай байгууллага нь нийгэмдээ нөлөө бүхий нийгмийн төлөө өөрчлөлт шинэчлэл хийхийг хүсдэг салбарын шилдэг мэргэжилтэн багш нараас бүрдсэн хамт олон бөгөөд бизнесийн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулна. Бид та бүхэнд доорхи үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

Бизнес зөвлөгөө

Танай байгууллагад мэргэжлийн санхүүгийн, нягтлан бодох бүртгэлийн болон хуулийн зөвлөгөө хэрэгтэй байна уу? 

Тэгвэл бид бизнесийн байгууллагын удирдах ажилтан танд дараах сургалт, зөвлөгөөг санал болгож байна.

 • Гэрээ хэлцэл хийх 
 • Төсөл бичих
 • Нягтлан бодох бүртгэл, дотоод хяналт шалгалт
 • Татварын тайлан
 • АНУ-д бизнесийн хөрөнгө оруулалт хийх, гэр бүлээрээ амьдрах, бизнес эхлүүлэх ( сүүлийн 3-н жил үйл ажиллагаа явуулж буй НӨАТ төлөгч ХХК салбараа АНУ-д нээх)

Боловсролын Агентлаг

Манай байгууллага боловсролын чиглэлээр дараах үйл ажиллагааг явуулж байна.

 •  Зайнаас АНУ-н боловсролыг эзэмших IAU-тай хамтарсан хөтөлбөр
 • -АНУ-руу хэлний сургалтанд зуучлах
 • АНУ-руу их сургуульд суралцахад зуучлах
 • Бусад орны их дээд сургуулиудад суралцахад зуучлах
 • Тайвань болон Хятадын их дээд сургуулиудад тэтгэлэгээр суралцахад зуучлах
 • Бусад орны их дээд сургуулиудад тэтгэлгээр суралцахад зуучлах
 • Гадаадын сургуульд суралцах талаар болон бичиг баримт бүрдүүлэхэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

Англи хэлний сургалт

Манай байгууллага англи хэлний мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, гадаадын сургуульд хүлээн зөвшөөрөгдөх англи хэлний оноо авах хүсэл, зорилготой бүх насны хүмүүст зориулсан анхан, дунд , ахисан түвшний болон  IBT,  TOEFL-н 6-12 сарын хугацаатай сургалтандаа элсэлт авч байна.

Манай сургалтанд хамрагдсанаар танд дараах боломжууд нээгдэнэ. Үүнд:

 • Тус сургалтын төвдөө албан бус TOEFL шалгалт өгөх
 • АНУ- ын  IAU - д суралцахад зуучлуулах 
 • -Гадаад руу тэтгэлэгтэй суралцахад зуучлуулах /Албан бус оноо хүлээн зөвшөөрдөг Азийн орнууд/